در دسته آموزشی مواردی چون آموزش لحیم کاری، آموزش تعمیرات در محل برای سرویس کاران و تعمیر کاران آیفون تصویری، آموزش تعمیرات مانیتور، آموزش نصب انواع ماژول ها و نصب درست و اصولی سیم کشی وجود دارد