تعمیرات تخصصی انواع بردهای آیفون تصویری

شهر تخصصی آیفون یک مرکز تخصصی تعمیرات انواع آیفون تصویری و بردهای آن اعم از بردهای تغذیه،صوت و تصویر برندهای مختلف است،این مجموعه روزانه به طور مرتب در حال سرویس دهی به مشتریان خود در شهر رشت است و در انجام خدمات خود عملکرد مثبتی دارد که باعث سر افرازی مدیریت و اعضای شهر آیفون است این مجموعه خدمات پس از فروش تابا،الکتروپیک و سیماران را در اختیار دارد.

پروژه‌های مرتبط