برد شاسی واترپروف

قیمت اصلی 72,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

براکت مانیتور 70-5 تابا

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.

سلکتور 6 پایه آیفون صوتی

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700 تومان است.

پنس مشکی dtec-15

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 41,000 تومان است.

سیم قلع لحیم 0.8 اسران 100 گرم

قیمت اصلی 232,000 تومان بود.قیمت فعلی 229,000 تومان است.

آی سی 4558D smd

قیمت اصلی 3,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900 تومان است.

تک سوئیچ 665 SMD

قیمت اصلی 690 تومان بود.قیمت فعلی 682 تومان است.

آی سی f10-100

قیمت اصلی 24,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,000 تومان است.

خازن 22 میکروفاراد 400 ولت (su scon)

قیمت اصلی 5,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800 تومان است.

ماسفت A18E Smd

قیمت اصلی 6,500 تومان بود.قیمت فعلی 6,200 تومان است.

تک سوئیچ چهار پایه کوتاه 6643

قیمت اصلی 500 تومان بود.قیمت فعلی 495 تومان است.