تعمیر دوربین آیفون تصویری

چگونه بدانیم دوربین آیفون تصویری خراب است؟

مقدمه: دوربین وجه تمایز آیفون های تصویری نسبت به آیفون های صوتی است و طبیعتا با پیشرفت تکنولوژی و افزایش علوم این قطعه در آیفون تصویری...
بوبین قفل

چرا در باز نمی شود؟

باز نشدن در علتهای مختلفی دارد که ما در این مقاله به ابغاد مختلف آن می پردازیم، مانیتور،پنل،ترانس،قفل بازکن و سیم کشی هر کدام می تواند عل این موضوع باشد،سعی ما براین است