نصب و سیم کشی صحیح یکی از مهمترین بخش کار در نصب آیفون تصویری است

اگر شما سیم کشی درستی انجام ندهید در پایان کار خود به مشکل میخورید و مجبور میشوید که دوباره از اول نصب را انجام دهید

ما در این آموزش به شما نصب و سیم کشی درست و اصولی را آموزش میدهیم.

راههای جلوگیری از سرقت پنل آیفون تصویری

امروزه با افزایش فقر و کم شدن در آمد افراد در جامعه و افزایش اعتیاد و پایین آمد سن اعتیاد در ایران سرقت به عنوان یک پدیده در حال گسترش ...