تعمیرات آیفون تصویری در محل و خانه مشتری همواره نیاز به تجربه و آمادگی بیشتری دارد،ما در این بخش آموزش های برای آمادگی استاتید و افراد فنی کار قرار می دهیم

تعمیر دوربین آیفون تصویری

چگونه بدانیم دوربین آیفون تصویری خراب است؟

مقدمه: دوربین وجه تمایز آیفون های تصویری نسبت به آیفون های صوتی است و طبیعتا با پیشرفت تکنولوژی و افزایش علوم این قطعه در آیفون تصویری...
بوبین قفل

چرا در باز نمی شود؟

باز نشدن در علتهای مختلفی دارد که ما در این مقاله به ابغاد مختلف آن می پردازیم، مانیتور،پنل،ترانس،قفل بازکن و سیم کشی هر کدام می تواند عل این موضوع باشد،سعی ما براین است

راههای جلوگیری از سرقت پنل آیفون تصویری

امروزه با افزایش فقر و کم شدن در آمد افراد در جامعه و افزایش اعتیاد و پایین آمد سن اعتیاد در ایران سرقت به عنوان یک پدیده در حال گسترش ...